Scroll to top

služby

Služby

Nábytek LAGO dodáváme včetně kompletního servisu od profesionálního návrhu po odbornou montáž. Pro dosažení maximální produktivity a transparentnosti naší spolupráce doporučujeme následující postup:

Úvodní konzultace

Sjednejte si schůzku, na kterou vezměte s sebou co nejvíce podkladů (půdorysy, fotografie atd.). Nezávazně vám budou poskytnuty veškeré informace důležité pro vaše rozhodnutí: existující možnosti, ceny a podobně. Pokud se rozhodnete pro nábytek LAGO, pokračuje spolupráce tvorbou návrhu.

Návrh interiéru

Při tvorbě návrhu interiéru nebo jeho částí vychází architekt z vašich specifických výchozích podmínek a individuálních požadavků, čímž je zdůvodněna nezbytnost složení finanční zálohy. Výše zálohy se odvíjí od rozsahu zadání (5.000-20.000,- Kč/místnost). Profesionální návrh interiéru je vaším majetkem. V případě potřeby navštíví architekt budoucí místo realizace za účelem prověření výchozích podmínek a zaměření. Výsledkem je kompletní návrh včetně exaktní specifikace provedení a ceny. Po odsouhlasení návrhu, jehož součástí je závazná a komplexní cenová nabídka, se pokračuje uzavřením objednávky.

Realizace, platební podmínky

Ve všech případech se jedná o zboží vyráběné na zakázku, a proto je nezbytné současně s objednáním složit zálohu ve výši 50% z celkové ceny včetně nákladů na dodání, což zahrnuje: A/ doprava z Itálie do ČR, mezisklad a manipulace = zahrnuto v ceně (tj. zdarma) nebo B/ dodání na klíč (doprava z Itálie do ČR, dopravení po Praze + montáž + likvidace obal. materiálu) = +7%. Lze realizovat dodání vč. montáže i mimo Prahu (náklady navíc: individuálně). Od termínu zaplacení zálohy se odvíjí garantovaná lhůta dodání (10-15 týdnů). Dalších 42% z celkové ceny je splatných před sjednaným termínem započetí montáže. Bez provedení této platby není možné montáž zahájit. Zbylých 8% do celkové ceny  je splatné po dodání. Je také možné zaplatit celou částku předem, v tomto případě budete za projev důvěry vůči nám odměněni skontem ve výši 3% z celkové ceny.

Kontakt

Vyplňte vaše kontaktní údaje a preferovaný termín návštěvy. / Fill in your contact details and preferred date for your visit.

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů