Scroll to top

služby

Nábytek LAGO dodáváme včetně kompletního servisu od profesionálního návrhu po odbornou montáž. Pro dosažení maximální produktivity a transparentnosti naší spolupráce doporučujeme následující postup:

1) Úvodní konzultace

Sjednejte si schůzku, na kterou vezměte s sebou co nejvíce podkladů (půdorysy, fotografie atd.). Nezávazně vám budou poskytnuty veškeré informace důležité pro vaše rozhodnutí: existující možnosti, ceny a podobně. Pokud se rozhodnete pro nábytek LAGO, pokračuje spolupráce tvorbou návrhu.

2) Návrh interiéru

Při tvorbě návrhu interiéru nebo jeho částí vychází architekt z vašich specifických výchozích podmínek a individuálních požadavků, čímž je zdůvodněna nezbytnost složení finanční zálohy. Výše zálohy se odvíjí od rozsahu zadání (obvykle 3.000,- až 20.000,- Kč). Profesionální návrh interiéru včetně vizualizací je vaším majetkem. V případě potřeby navštíví architekt budoucí místo realizace za účelem prověření výchozích podmínek a zaměření. Výsledkem je kompletní návrh včetně exaktní specifikace provedení a ceny. Po odsouhlasení návrhu, jehož součástí je závazná cenová nabídka, se pokračuje uzavřením objednávky nebo smlouvy o dílo.

3) Realizace, platební podmínky

Ve všech případech se jedná o zboží vyráběné na zakázku a proto je nezbytné současně s podpisem objednávky nebo smlouvy o dílo složit zálohu ve výši 50% z celkové ceny včetně montáže. Od termínu zaplacení zálohy se odvíjí garantovaná lhůta dodání (10-14 týdnů). Dalších 42% z celkové ceny je splatných před sjednaným termínem započetí montáže. Bez provedení této platby není možné montáž zahájit. Zbylých 8% do celkové kupní ceny (zádržné), je splatné po předání dokončeného díla a odstranění případných vad a nedodělků. Je také možné zaplatit celou částku předem, v tomto případě budete za projev důvěry vůči nám odměněni skontem ve výši 3% z celkové ceny včetně montáže.